Mistel

Jag köpte några mistelbär för att se om det är möjligt att få dem att ta sig i något av mina träd. Misteln är mystisk och vacker. Alla som har läst Asterix känner till att druidens Miraculix inte kan motstå att klättra upp i träden och plocka mistel som ingår i hans hemliga dryck. I juletid hänger vi den i våra hem som skydd mot allt ont och för att skapa kärlek i hemmet. Vad är det för växt egentligen?

Misteln sägs vara en av druidernas heliga örter.

Misteln är Sveriges enda trädlevande parasit. Den förekommer huvudsakligen i Mälardalen och i östra Småland. Den växer framförallt på lind och lönn, men även andra träd som kan vara värd för mistlar. I Tyskland och Frankrike är den ett ogräs som tar död på många träd. Den syns bäst på vintern när träden tappat sina löv. Då ser man något som påminner om skatbon.

Parasitväxter anses ofta vara livskraftiga eftersom de suger livet ur sina värdväxter. Kanske är det därför den ansågs som helig ört av de keltiska druiderna omkring 1000 år före vår tideräkning. Enligt Plinius d.ä. skar keltiska druider mistlar med gyllene skäror, fångade upp dem i ett vitt tyg och erbjöd dem åt gudarna i samband med tjuroffer. De hängde också upp mistlar i taket och ovanför dörrar för att hålla onda andar borta och för att bringa lycka till dem som bodde i huset. Mistlar ansågs bota allt och är, genom sin eviga grönska, en symbol för odödligheten. Den ansågs skänka liv och fertilitet, skydda mot gifter och vara sexuellt upphetsande och därför ofta använd i fertilitetsriter. Kanske hänger detta ihop med att man ska kyssas under misteln. Det blev en tradition i det anglosaxiska julfirandet på 1700-talet som vi idag för vidare.

Börja nu inte äta mistelbär för de är giftiga! Fåglarna klarar dem bra dock. Att sätta mistelfrön i sitt äppelträd eller något annat lämpligt värdträd kräver tålamod. Om det tar sig, vilket inte är så lätt, så tar det 3-5 år innan du har en fin stor mistel. Den förökar sig med fåglar som äter bären så är man rädd att den ska sprida sig så tar man bort bären.