Hassel

Hasselnötterna är vita när de är färska och den lilla färska kärnan är en delikatess. När de är mogna faller de till marken och det är då man plockar dem.

Hasselnötter är mycket fettrika och innehåller även vitaminer, järn, kalium, kalium och magnesium. De är viktig mat för ekorrar, fåglar, och möss. För oss människor har de varit ett viktigt kosttillskott att lagra över vintern.  Så viktig att det i landskapslagarna (lag under medeltiden) förkunnades förbud att hugga ner hassel.

Hasselbusken ved är stark,  kan användas till redskap och till slanor för tunnbindaren. Den användes också till slagrutor för att leta vatten.

Enligt naturhistoriska riksmuseets sida om ekorren är hasselnöten ekorrens favoritföda. Under sensommaren börjar ekorren samla in årets nybildade hasselnötter vilka göms slumpmässigt en till två i taget i markens växttäcke. Om det blir mycket snö kan det vara svårt för dem att komma åt det. Därför har jag lite nötter i lager för dem. Läs mer om ekorrens föda m.m. under https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/ekorre.10705.html

Övriga gnagare gillar också hasselnötter och samlar gärna på sig för vintern. Förutom ekorren är även hasselmusen kopplad till hasselbusken. Hasselmusen lever i träd och buskar (inte nödvändigtvis hassel) och har sina bon där. Där det finns kan man se den i hasselbusken då den gillar nötterna.

Här nedan finns en kort film som jag gjort om hasselbusken och dess nötter.

Publicerat av

Efvas örter

Jag heter Efva Kinnerfors och vill förmedla kunskap om hur örter kan användas till mat, dryck, för hälsa och skönhet samt hur man sköter om och skördar dem. Jag håller föreläsningar och erbjuder workshops där ni själva tillverkar örtprodukter med handledning av mig. Jag är med i Svenska örtasällskapets styrelse sedan flera år. Det är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om örter, deras användning och betydelse; förr, nu och i framtiden. För Örtasällskapets räkning har jag genomfört föreläsningar på bland annat Botaniska föreningen i Göteborg, på olika trädgårdsmässor runt om i landet och för slutna sällskap. 2016 avslutade jag en utbildning i fytoterapi som anordnades av Göteborgs örtmedicinska skola. Jag har också egna odlingar med grönsaker och örter där jag odlar helt giftfritt och använder örter för att stärka odlingarna och hålla ohyra borta.